Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-09-19 protokoll.pdf Pdf, 328.8 kB. 328.8 kB 2023-09-22 07.59

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-09-19 Kallelse och handlingar.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2023-09-15 15.40
SD Alternativt förslag Yttrande över remiss om Borås Stads uppförandekod.pdf Pdf, 80.8 kB. 80.8 kB 2023-09-19 14.15

Ärendelista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Budgetuppföljning tom augusti (tertialrapport 2)
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 2 2023
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2023
 • Avbryta planering för gemensam lokal för mötesplats Kristineberg
 • Förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Allaktivitetshuset för sverigefinländare
 • Yttrande över remiss om Borås Stads uppförandekod
 • Yttrande över remiss om Borås Stads Personalpolitiska program
 • Yttrande över remiss om Borås Stads Arbetsmiljöpolicy
 • Svar på initiativärende om att Äldreboendebristen måste åtgärdas
 • Anmälningsärenden 2023-09-19
 • Delegationsbeslut 2023-09-19
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-09-19 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol