Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-10-24 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-10-18 14.33

Ärendelista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning september (10-dagars rapport)
 • Yttrande över remiss om revidering av Borås Stads kostpolicy
 • Yttrande över remiss om Borås Stads riktlinjer för säkerhetsskydd
 • Återrapport utredningsuppdrag förenklat beslutsfattande
 • Mottagande av utdelningsbara medel ur Bålånsfonden
 • Förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP), öppen verksamhet för äldre på Café 9:an (Målsryd och Gånghester)
 • Anmälningsärenden 2023-10-24
 • Delegationsbeslut 2023-10-24
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-10-24 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol