Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Folkmängd

Här hittar du statistik om folkmängden.

Antal invånare i kommunen Borås, Källa: SCB

  • 114 592 invånare 2023-12-31 (varav 74 153 i tätort Borås)
  • 114 445 invånare 2022-12-31
  • 114 091 invånare 2021-12-31
  • 113 964 invånare 2021-06-30
  • 113 714 invånare 2020-12-31
  • 113 492 invånare 2020-06-30
  • 113 179 invånare 2019-12-31

År 2018 var det 112 178 invånare varav 10 817 invånare, 9,6% av invånarna, bodde utanför en tätort.

År 2020 fanns 20 tätorter (inklusive Borås) och år 2015 fanns 17 tätorter (inklusive Borås).

Statistiska tätorter ändras vid varje mätning beroende på bland annat avstånd mellan hus som byggs eller rivs.

Kommunen indelad i funktionella 10 geografiska delar och tre åldersgruppers utveckling över 10 år:

Befolkningsutveckling per område i tre åldersgrupper

2012

2022

Förändring 2012-2022 antal

Förändring 2012-2022 %

Befolkningsutveckling

 

 

 

 

0-17 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område

2012

2022

Förändring 12 - 22

Förändring 12 - 22, %

Sjöbo kommundel

1 329

1 466

137

10,3

Norrby kommundel

2 460

2 941

481

19,6

Centrum kommundel

1 982

2 268

286

14,4

Göta kommundel

1 918

2 384

466

24,3

Trandared kommundel

1 939

2 436

497

25,6

Brämhult kommundel

2 914

3 564

650

22,3

Fristad kommundel

2 233

2 509

276

12,4

Dalsjöfors kommundel

2 537

2 785

248

9,8

Viskafors kommundel

1 550

1 521

-29

-1,9

Sandhult kommundel

2 302

2 565

263

11,4

på församling skrivna Ca & GA

11

0

-11

-100,0

Restförda

0

36

36

0,0

Summa

21 175

24 475

3 300

15,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsutveckling

 

 

 

 

18-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område

2012

2022

Förändring 12 - 22

Förändring 12 - 22, %

Sjöbo kommundel

5 746

6 167

421

7,3

Norrby kommundel

7 122

8 037

915

12,8

Centrum kommundel

10 193

10 350

157

1,5

Göta kommundel

6 720

7 904

1 184

17,6

Trandared kommundel

6 593

7 153

560

8,5

Brämhult kommundel

6 848

7 156

308

4,5

Fristad kommundel

5 575

5 631

56

1,0

Dalsjöfors kommundel

6 260

6 244

-16

-0,3

Viskafors kommundel

3 730

3 551

-179

-4,8

Sandhult kommundel

4 991

5 307

316

6,3

på församling skrivna Ca & GA

82

0

-82

-100,0

Restförda

0

160

160

0,0

Summa

63 860

67 660

3 800

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsutveckling

 

 

 

 

65-w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område

2012

2022

Förändring 12 - 22

Förändring 12 - 22, %

Sjöbo kommundel

2 012

2 001

-11

-0,5

Norrby kommundel

2 237

2 454

217

9,7

Centrum kommundel

3 040

3 332

292

9,6

Göta kommundel

1 809

2 131

322

17,8

Trandared kommundel

2 352

2 488

136

5,8

Brämhult kommundel

1 934

2 024

90

4,7

Fristad kommundel

1 873

2 292

419

22,4

Dalsjöfors kommundel

1 938

2 262

324

16,7

Viskafors kommundel

1 233

1 466

233

18,9

Sandhult kommundel

1 398

1 689

291

20,8

på församling skrivna Ca & GA

6

0

-6

-100,0

Restförda

0

12

12

0,0

Summa

19 832

22 151

2 319

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsutveckling

 

 

 

 

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område

2012

2022

Förändring 12 - 22

Förändring 12 - 22, %

Sjöbo kommundel

9 087

9 634

547

6,0

Norrby kommundel

11 819

13 432

1 613

13,6

Centrum kommundel

15 215

15 950

735

4,8

Göta kommundel

10 447

12 419

1 972

18,9

Trandared kommundel

10 884

12 077

1 193

11,0

Brämhult kommundel

11 696

12 744

1 048

9,0

Fristad kommundel

9 681

10 432

751

7,8

Dalsjöfors kommundel

10 735

11 291

556

5,2

Viskafors kommundel

6 513

6 538

25

0,4

Sandhult kommundel

8 691

9 561

870

10,0

på församling skrivna Ca & GA

99

0

-99

-100,0

Restförda

0

208

208

0,0

Summa

104 867

114 286

9 419

9,0

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Folkmängd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender