Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utrikes födda

Statistik över utrikes födda i Borås.

 • Utrikes födda 2023-12-31: 28 150 personer
 • Utrikes födda 2022-12-31: 28 117 personer
 •  
 • Utrikes födda 2022-12-31: 38 630 personer var utrikes födda eller var barn till två utrikes födda föräldrar.
 • Utrikes födda 2021-12-31: 37 731 personer var utrikes födda eller var barn till två utrikes födda föräldrar.

Koppling fördelat på geografisk område (som det såg ut vid födelsetillfället):

 • Norden 5 651
 • EU utom Sverige, Danmark, Finland 4 874
 • Europa utom EU och Norden 7 714
 • Afrika 4 759
 • Nordamerika 345
 • Sydamerika 743
 • Asien 14 368
 • Oceanien 51
 • Sovjetunionen 320
 • Okänt 67

Källa: SCB, Befpak 2021-12-31 tabell C20 Utrikes födda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. Födda i Sverige med föräldrar från två olika länder redovisas under både moderns och faderns födelseland. Vid summering sker dock ingen dubbelräkning.

Utrikes födda 2020-12-31

36 809 personer var 1:a och 2:a generationens invandrare 2020-12-31, vilket utgjorde 32,4% av Borås invånare.

Födda utomlands var 26 895 personer.

Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands var 9 914 personer.

Totalt finn 118 länder representerade i statistiken och i tabellen nedan anges enbart de länder med flest personer (förutom länderna i Norden där samtliga länder anges), men i totalen per världsdel ingår samtliga personer.

Tabell över antal personer efter ursprungsland och världsdel 2020

Utrikes födda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland.

Världsdel och land

Antal personer

NORDEN

5 804

Danmark

349

Finland

4 925

Island

77

Norge

496

EU utom Sverige, Danmark och Finland

4 735

Bulgarien

123

Estland

215

Grekland

452

Italien

100

Kroatien

355

Litauen

177

Polen

1 117

Rumänien

635

Spanien

123

Tjeckoslovakien

101

Tyskland

638

Ungern

310

EUROPA utom EU och Norden

7 588

Albanien

157

Bosnien och Hercegovina

1 902

Förenade kungariket

263

Jugoslavien

2 678

Kosovo

701

Nordmakedonien

417

Ryssland

204

Serbien

586

Serbien och Montenegro

501

Turkiet

634

Ukraina

104

AFRIKA

4 519

Eritrea

423

Etiopien

263

Marocko

161

Nigeria

154

Somalia

2 666

Tunisien

135

NORDAMERIKA

345

USA

183

SYDAMERIKA

747

Chile

320

Colombia

139

ASIEN

13 741

Afghanistan

1 677

Bangladesh

140

Filippinerna

193

Förenade Arabemiraten

103

Indien

331

Irak

2 151

Iran

1 896

Kina

362

Libanon

1 308

Pakistan

366

Palestina

142

Saudiarabien

161

Sri Lanka

105

Sydkorea

154

Syrien

3 082

Thailand

492

Vietnam

748

OCEANIEN

50

SOVJETUNIONEN

332

OKÄNT

53

Källa: SCB, Befpak, C20

Utrikes födda 2019-12-31

35 863 personer var 1:a och 2:a generationens invandrare 2019-12-31, vilket utgjorde 31,7% av Borås invånare.

Födda utomlands var 26 331 personer.

Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands var 9 532 personer.

Totalt finns 117 länder representerade i statistiken och i tabellen nedan anges enbart de länder med flest personer (förutom för länderna i Norden där samtliga länder anges), men i totalen per världsdel ingår samtliga personer.

Tabell över antal personer efter ursprungsland och världsdel. Källa: SCB, Befpak, C20

Världsdel och land

Antal personer

NORDEN

5 950

Danmark

364

Finland

5 055

Island

84

Norge

492

EU28 (utom Sverige,Danmark,Finland)

4 945

Bulgarien

117

Estland

222

Grekland

430

Kroatien

358

Litauen

173

Polen

1 110

Rumänien

640

Spanien

118

Storbritannien och Nordirland

253

Tjeckoslovakien

103

Tyskland

645

Ungern

322

EUROPA (utom EU28 och Norden)

7 087

Albanien

147

Bosnien och Hercegovina

1 861

Jugoslavien

2 671

Kosovo

631

Nordmakedonien

345

Ryssland

189

Serbien

559

Serbien och Montenegro

486

Turkiet

624

Ukraina

103

AFRIKA

4 235

Eritrea

380

Etiopien

241

Marocko

157

Nigeria

136

Somalia

2 537

Tunisien

137

NORDAMERIKA

330

USA

171

SYDAMERIKA

734

Brasilien

101

Chile

310

Colombia

134

ASIEN

13 199

Afghanistan

1 559

Bangladesh

130

Filippinerna

197

Förenade Arabemiraten

107

Indien

320

Irak

2 089

Iran

1 850

Kina

343

Libanon

1 262

Pakistan

317

Palestina

162

Saudiarabien

156

Sydkorea

154

Syrien

2 897

Thailand

481

Vietnam

743

OCEANIEN

50

SOVJETUNIONEN

342

OKÄNT

35


Utrikes födda 2018-12-31

34 539 personer var 1:a och 2:a genertionens invandrare 2018-12-31, vilket utgjorde 30,8% av Borås invånare.

Födda utomlands var 25 363 personer

Födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands var 9 176 personer

A‌ntal personer efter ursprungsland och världsdel

Ursprungsland och världsdel

Antal personer

Norden

6 101

Danmark (DK)

382

Finland (SF)

5 183

Norge

493

Island

88

EU 28 utom DK, SF & SV

4 779

Bulgarien

106

Estland

224

Grekland

434

Kroatien

328

Litauen

171

Polen

1 075

Rumänien

595

Spanien

106

Storbritannien & Nordirland

248

Tjeckoslovakien

107

Tyskland

644

Ungern

317

Europa utom EU27 & Norden

6 803

Bosnien-Hercegovina

1 838

Albanien

121

Jugoslavien

2 648

Kosovo

578

Makedonien

296

Ryssland

190

Serbien

490

Serbien & Montenegro

484

Turkiet

559

Afrika

3 961

Eritrea

327

Etiopien

231

Maocko

147

Nigeria

130

Somalia

2 418

Tunisien

128

Nordamerika

316

USA

171

Sydamerika

725

Chile

316

Colombia

135

Asien

12 413

Afghanistan

1 358

Bangladesh

106

Filippinerna

191

Förenade Arabeminaten

101

Indien

324

Irak

2 041

Iran

1 773

Kina

317

Sydkorea

150

Libanon

1 224

Pakistan

286

Palestina

159

Saudiarabien

122

Syrien

2 646

Thailand

471

Vietnam

740

Oceanien

55

Sovjetunionen

354

Okänt

17

Samtliga

34 539

Källa: SCB Befpak C20

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utrikes födda

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...