Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk. De är uppdelade utifrån följande geografiska upptagningsområden med omnejd:

Karta med markering av områdesnätverkets delar.

Mål

Målet med de lokala områdesnätverken är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”.

Syfte

Arbetet med de lokala områdesnätverken ska skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer på området – både kommunala och regionala verksamheter samt civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Riktlinjer

Nätverken träffas två till tre gånger per termin, plus eventuella extramöten och arbetsgrupper vid behov.

Deltagandet är obegränsat och frivilligt och tillgängliga mötestider anpassas utefter respektive områdes förutsättningar.

Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet. Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt.

En gång om året träffas deltagarna från samtliga sju områdesnätverk för att utbyta erfarenheter samt följa upp och utveckla Borås Stads gemensamma arbete.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender