Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk

Totalt finns sju områdesnätverk. De är uppdelade utifrån följande geografiska områden med omnejd:

  • Brämhult - Svensgärde
  • Hulta - Sörmarken
  • Hässleholmen - Boda
  • Kristineberg - Dammsvedjan, Druvefors, Göta och Hedvigsborg
  • Norrby - Byttorp, Hestra, Parkstaden och Tullen
  • Sjöbo - Alideberg och Erikslund
  • Trandared - Bersbo, Bergsäter och Brotorp (Områdesnätverket är för närvarande inte aktivt)
Karta med markering av områdesnätverkets delar.

Mål

Målet med områdesnätverken är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet utgår från Visionen om framtidens Borås och dess visionsområden.

Syfte

Arbetet med områdesnätverken syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Uppdrag

Nätverken träffas två till tre gånger per termin.

Deltagandet är obegränsat och frivilligt och tillgängliga mötestider anpassas utefter respektive områdes förutsättningar.

Lokala utvecklingsplaner för respektive område kan tas fram och ligga till grund för arbetet.

Områdesnätverken planerar och genomför bland annat olika aktivitetsdagar. De syftar till att skapa en god samverkan mellan olika aktörer och ska vara positiva tillfällen där människor möts på respektive område.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender