Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Områdesnätverk

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån följande geografiska upptagningsområden, med omnejd.

Karta med markering av områdesnätverkets delar.

Mål

Målet med de lokala ”Områdesnätverken” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i Borås”.

Syfte

Arbetet med de lokala ”Områdesnätverken” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer på området, både kommunala och regionala verksamheter samt civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Riktlinjer

Nätverken träffas 2-3 gånger/termin, eventuella extramöten och arbetsgrupper utifrån behov.
Obegränsat och frivilligt deltagande. Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar.

Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet. Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt.

En gång om året träffas deltagarna från samtliga sju Områdesnätverk gemensamt i syfte att utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol