Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hemtjänstvalet

Borås Stad erbjuder hemtjänstval för att du som har rätt till hemtjänst ska få valfrihet. Du som har biståndsbeslut som ger dig rätt till insatser i hemmet, och är 18 år eller äldre, kan välja vilken grupp som du vill ska utföra dina insatser. Du kan välja kommunens egenregi eller en privat utförare som kommunen har avtal med.

Alla privata utförare ska ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Därefter ska kommunen godkänna utföraren utifrån de krav som kommunen ställer. Kommunen kontrollerar också regelbundet att alla grupper håller en grundläggande kvalitetsnivå. Du ska kunna vara säker på att den grupp du valt arbetar professionellt och kan leverera tjänster av god kvalitet.

Det är du som avgör vad kvalitet innebär för dig. Utöver grundläggande kvalitetsnivå som utbildning och att följa vårdrutiner kan det till exempel vara att få personal som talar ditt eget språk.

Hur går valet till?

I den informationsmapp som du får av din biståndshandläggare när du ska välja utförare presenteras alla hemtjänstgrupper i ditt bostadsområde. Du väljer i lugn och ro vilken utförare du vill ha. Kontakta gärna de utförare du är intresserad av och ställ de frågor som är viktiga för dig. Biståndshandläggaren kan vägleda, men själva valet gör du själv eller med stöd av anhöriga.

Du kan också ta del av presentationerna av kommunala hemtjänstgrupper och privata utförare här på webbsidan. I vänsterkanten kan du klicka på de som är intressanta för dig och läsa mer.

När du har gjort ditt val beställer biståndshandläggaren dina hemtjänstinsatser av utföraren. Ditt uppdrag ska normalt påbörjas inom två dygn. Om du inte kan eller vill välja utförare så kommer kommunen att utföra din hemtjänst.

Om du är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård ansvarar kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut för dina hälso- och sjukvårdsinsatser. Möjlighet till delegering till din omvårdnadspersonal finns. Har du hjälp nattetid, har trygghetslarm eller boendestöd ansvarar kommunens personal för detta.

Byta utförare

Synpunkter eller klagomål tar du i första hand upp med din utförare. Om du inte är nöjd eller vill byta utförare ska du meddela din biståndshandläggare. Använd gärna blanketten nedan för att göra ett nytt val. Du behöver inte ange något skäl, och du kan byta så ofta du vill.

Lämna synpunkter och klagomål.

Avgifter

Du betalar alltid dina avgifter för hemtjänst till kommunen. Privata utförare kan erbjuda dig tilläggstjänster utöver din hemtjänst. Dessa beställer du direkt av utföraren och betalar på det sätt som ni kommer överens om.

Borås Stads avgifter för vård och omsorg.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Val av utförare av hemtjänst


Biståndshandläggarna utreder och tar beslut

Har du frågor om hemtjänst eller beslut om hemtjänst. Kontakta biståndshandläggare via vår växel på 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hemtjänstvalet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender