Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Jobb Resurs

Jobb Resurs är en verksamhet för dig som vill hitta sysselsättning på en arbetsplats som passar dig. Arbetsplatsen är på ett företag eller i en kommunal verksamhet. Jobb Resurs är en arbetsinriktad verksamhet som riktar sig till dig som behöver stöd och service i vardagen. Uppgifterna anpassas efter vad du kan och behöver. Du kan ansöka både utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Målet är att du ska vara så självständig som möjligt i dina uppgifter.

Besöksadress: Bryggaregatan 15, 503 38 Borås

Exempel på arbetsplatser där vi erbjuder daglig verksamhet och daglig sysselsättning

  • Mataffär
  • Café
  • Butik
  • Idrottsanläggning
  • Vaktmästeri
  • Lager
  • Stall

Du har inflytande över uppgifter och stöd

På Jobb Resurs får du träffa en arbetskonsulent och tillsammans gör ni en genomförandeplan. I den skriver ni vilka mål du har med den dagliga verksamheten, vilka uppgifter du vill ha och vilket stöd du behöver.

Tillsammans hittar ni lämplig sysselsättning på en arbetsplats som passar dig. Du träffar din arbetskonsulent regelbundet. Du kan prova på en plats i några veckor innan du bestämmer dig.

Kommunikation och språk

På de arbetsplatser där vi erbjuder sysselsättning kan vi i dagsläget inte kommunicera på alternativa sätt. Om det finns behov kan din arbetskonsulent hjälpa till med det.

Lokaler och miljö

Lokaler och miljö beror på vilken arbetsplats du har din sysselsättning på. Du får information om detta av din arbetskonsulent.

Mat och måltider

På de flesta arbetsplatser där vi erbjuder sysselsättning kan du ta med egen matlåda och värma. På enstaka platser finns det möjlighet att köpa mat i närheten. Du får information om detta av din arbetskonsulent.

Kompetens

På de arbetsplatser där vi erbjuder sysselsättning arbetar bland annat stödassistenter som har läst vård- och omsorgsprogrammet.

Specialkompetens: De flesta som arbetar inom Jobb Resurs är utbildade i Supported Employment. Grunden i Supported Employment är att alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd. Det innebär att personalen fokuserar på dina starka sidor och tar vara på dina färdigheter.

Arbetstider

Hel- eller deltid

Organisationsform

Kommunal

Ett bildkollage med fyra bilder; en kvinna och en man gör kaffe på ett café, en kvinna arbetar på lager, en man borrar i en vägg, en kvinna och en man inventerar matvaror i en matbutik.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jobb Resurs

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender