Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Dalsjöfors Goif - 10,3 km

Det grön-vita spåret utgår från Dalsjöfors Goif´s klubbstuga i Övrarp. Leden är något kuperad och går delvis på mindre skogsstigar, delvis på större grusvägar och delvis på afalterade gator inne i Dalsjöfors samhälle.

Vandringsleden ägs och sköts av Dalsjöfors Goif.

Delar av leden går intill Stora Dalsjön, och man passerar också Dalsjöns kommunala badplats.

I närheten av starten och målet vid Övrarp finns vacker bokskog. Denna lilla bokskog är en rest av den mycket stora bokskogen och kronoallmänningen Gälaveden. Den omnämns så tidigt som i början av 1300-talet i en bilaga till Västgötalagen. I närheten av gården Koberg finns ett område med mycket gamla och stora odlingsrösen.

Där de grön-vita och gul-vita lederna delar på sig finns den så kallad Slättåsgrillen. Ytterligare en grillplats finns vid klubbstugan i Övrarp.

Klassning:

Medel

Toalett:

Nej

I närheten:

Från Dalsjöfors Goif´s klubbstuga i Övrarp utgår tre vandringsleder, med en spårlängd från 2,5 kilometer till 10 kilometer.

Parkering:

Vid klubbstugan, därifrån 0 meter

Närmaste busshållplats:

Gällstadvägen, hållplats Draered, därifrån drygt 1,4 kilometer

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dalsjöfors Goif - 10,3 km

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol