Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Pickesjön - 3,5 km

Pickesjöområdet är ett litet värdefullt natur- och rekreationsområde som ligger nära stadens centrum. Här kan du ta en promenad, fiska, grilla eller bara njuta av naturen.

Naturen runt Pickesjön

Idag finns både barr- och lövskogar runt Pickesjön. Vid Picke finns en vacker bokskog. Borås Stad försöker gynna lövträden vid sjön. Väster om sjön finns ett hägn där många olika lövträd har planterats.

Gårdarna vid sjön

Historiskt sett har landskapet varit mycket mer öppet. Det gamla kulturlandskapet runt Pickesjön, eller Besesjön som den tidigare kallades, hade åkrar, ängar och hagar. På åkrarna odlades råg, korn och havre. Man hade nötboskap och får, och ibland även hästar, grisar och höns.

Picke

Gården finns nämnd 1574. Gårdens ursprungliga läge var fram till slutet på 1800-talet cirka 100 m norr om
p-platsen vid dammfästet. Fastigheten köptes av Borås Stad 1899. Det nya huset låg bakom parkeringen vid dammfästet. I början av 1900-talet bodde stadens ”vattenmästare” här. Huset var bebott till 1952 och revs i början av 1970-talet. På Pickesjöns norra sida låg ett torp som kallades Åkersvedjan. Det var bebott cirka 1797 – 1892.

Bese

Gården finns nämnd 1574. Staten (kronan) ägde Bese fram till 1627 då fastigheten överläts till den nya staden Borås. 1743 såldes Bese till en privatperson. 1899 köpte Borås Stad tillbaka Bese. Under de perioder Bese ägdes av ”rika boråsare” brukades jorden av torpare. Tre olika torp är kända. Det torp som låg närmast sjön var bebott fram till 1951. Huset brann på 1960-talet men ladugården fanns kvar in på 1970-talet.

Borås Stads gamla vattentäkt

I slutet på 1800-talet hade Borås Stad cirka 5000 invånare. 3 brunnar gav boråsarna vatten. 1880 beslutades att dämma upp Pickesjön och bygga ett vattenverk. Man beräknade att behovet var 600 m³/dygn. 1881 började man använda Pickesjön för att försörja Borås Stad med vatten. Den förbättrade dricksvattenkvaliteten gjorde att död-ligheten minskade med nästan 1 %! På 1920-talet höjdes sjöns vattennivå med 1 m för att öka magasinsvolymen. Vattenverket producerade mellan 300 000 – 500 000 m³ vatten om året. Vattenverket användes inte efter 1993 och byggnaderna och dammarna revs 2004.

Mer om Pickesjön

Kort information om Pickesjön

Klassning

Lätt

Tillgänglighetsanpassad

 Ja. Pickesjön i tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I närheten

Fiske, bad, båtuthyrning och grillplats i omedelbar anslutning.

Parkering

Vid dammfästet.

Närmaste busshållplats

Regementet (linje 6) ligger 1,5 km från Pickesjön.

Pickesjön, karta  Pdf, 749 kB, öppnas i nytt fönster.

Storlom simmar i en sjö.

Få broschyren om Pickesjön hemskickad

Vill du ha ovanstående information i broschyrform? Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi hem den till dig utan kostnad.

Jag vill gärna ha broschyren hemskickad
Jag vill gärna ha broschyren hemskickad


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pickesjön - 3,5 km

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol