Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Seglora byalag och bygdegårdsförening - Hunghults gamla kyrkväg - 6,5 km

Leden följer den gamla kyrkvägen mellan byn Hunghult och Seglora kyrkby. Till största delen går den på mindre skogsstigar och grusvägar. Leden är delvis backig och avslutas när du kommer ut på bilvägen mellan Seglora och Hyssna. Vill du vandra ända fram till Seglora kyrka följer du vägen åt sydost som är knappt 1,5 km lång.

Vandringsleden ägs och sköts av Seglora byalag och bygdegårdsförening.

 

Längs leden passerar du några av de torp som fortfarande ligger kvar utmed den gamla kyrkvägen.

Vid Skrimhult öppnar sig landskapet och här kan du se stenmurar och åker- och ängsmarker. Strax norr om de gamla ängsmarkerna finns ruinen efter en stor ladugård. I backen intill ruinen växer flera mycket stora askar.

Klassning

Medel

Tillgänglighetsanpassad

Nej

Parkering

Vid Seglora kyrka, därifrån 1,5 km till starten (eller målet) beroende på vilket håll du väljer att vandra.

Närmaste busshållplats

Gamla Varbergsvägen, hållplats Seglora kyrka, därifrån cirka 1,6 km

Ägare och skötselansvarig

Seglora byalag och bygdegårdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Seglora byalag och bygdegårdsförening - Hunghults gamla kyrkväg - 6,5 km

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender