Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Seglora byalag och bygdegårdsförening - Hunghults gamla kyrkväg - 6,5 km

Leden följer den gamla kyrkvägen mellan byn Hunghult och Seglora kyrkby. Till största delen går den på mindre skogsstigar och grusvägar. Leden är delvis backig och avslutas när du kommer ut på bilvägen mellan Seglora och Hyssna. Vill du vandra ända fram till Seglora kyrka följer du vägen åt sydost knappt 1,5 km.

Vandringsleden ägs och sköts av Seglora byalag och bygdegårdsförening.

Längs leden passerar du några av de torp som ännu ligger kvar utmed den gamla kyrkvägen.

Vid Skrimhult öppnar sig landskapet och här kan du se stenmurar och åker- och ängsmarker. Strax norr om de gamla ängsmarkerna finns ruinen efter en stor ladugård. I backen intill ruinen växer flera mycket stora askar.

Klassning:

medel

Tillgänglighetsanpassad:

Nej

Parkering:

Vid Seglora kyrka, därifrån 1,5 km till starten (eller målet) beroende på vilket håll du väljer att vandra.

Närmaste busshållplats:

Gamla Varbergsvägen, hållplats Seglora kyrka, därifrån cirka 1,6 km

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Seglora byalag och bygdegårdsförening - Hunghults gamla kyrkväg - 6,5 km

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender