Meny

Meny

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

Centrum för flerspråkigt lärande är en kommungemensam skolorganisation. Vi arbetar utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas.

CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever. Vi ansvarar också för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kontaktuppgifer:

Expedition

Telefon: 033-35 51 13
E-post: cfl@boras.se

Områdeschef

Arsim Daka
Telefon: 033-35 54 56

Enhetschefer

Bengt Segerblom
Telefon: 033-35 54 58

Linda Rogberg
Telefon: 033-35 54 15

Mira Luks
Telefon: 033-35 51 34

Adminstrativ personal

Iveta Buzijana, Intendent
Telefon: 033-35 51 13

Giovanna Chimenti 
Telefon: 033-35 54 31

 

Mottagande av nyanlända elever

Information om hur vi arbetar med elever som nyss kommit till Sverige.

Modersmålsundervisning

Läs mer om hur vi i grundskolan arbetar med modersmålsundervisning och hur du anmäler eller avanmäler ditt barn.

Studiehandledning på modersmål

Läs mer om hur vi i grundskolan arbetar med studiehandledning på modersmål.

Senast ändrad: 2019-02-20 10.32

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

g q n C