Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

Centrum för flerspråkigt lärande är en kommungemensam skolorganisation. Vi arbetar utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas.

CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever. Vi ansvarar också för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kontaktuppgifer:

Expedition

Telefon: 033-35 51 13
E-post: cfl@boras.se

Områdeschef

Arsim Daka
Telefon: 033-35 54 56

Enhetschefer

Bengt Segerblom
Telefon: 033-35 54 58

Linda Rogberg
Telefon: 033-35 54 15

Mira Luks
Telefon: 033-35 51 34

Adminstrativ personal

Iveta Buzijana, Intendent
Telefon: 033-35 51 13

Giovanna Chimenti 
Telefon: 033-35 54 31

 

Mottagande av nyanlända elever

Information om hur vi arbetar med elever som nyss kommit till Sverige.

Modersmålsundervisning

Läs mer om hur vi i grundskolan arbetar med modersmålsundervisning och hur du anmäler eller avanmäler ditt barn.

Studiehandledning på modersmål

Läs mer om hur vi i grundskolan arbetar med studiehandledning på modersmål.

Senast ändrad: 2019-02-20 10.32

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

g q n C