Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är en kommungemensam skolorganisation. Vi arbetar utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas.

CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever. Vi har också ansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kontaktuppgifer:

Expedition

Telefon: 033-35 51 13
E-post: cfl@boras.se

Områdeschef

Arsim Daka
E-post: arsim.daka@boras.se
Telefon: 033-35 54 56

Enhetschef modersmålsundervisning

Thorvald Pellby Pettersson
E-post: thorvald.pellby.pettersson@boras.se
Telefon: 033-35 88 89

Enhetschef studiehandledning

Valbona Januzi
E-post: valbona.januzi@boras.se
Telefon: 0766-23 09 04

Administrativ personal

Iveta Buzijana
E-post: iveta.buzijana@boras.se
Telefon: 033-35 51 13

Mottagande av nyanlända elever

Vårdnadshavare ansöker om plats i grundskolan.

Information om hur vi arbetar med elever som nyss kommit till Sverige

Modersmålsundervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan om:

en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.

Information och anmälan till modersmålsundervisning

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmålet är en insats för elever som behöver stöd att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Under handledningen får eleven hjälp i olika ämnen på sitt modersmål.

Information om studiehandledning på modersmål

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender