Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

Centrum för flerspråkigt lärande är en kommungemensam skolorganisation. Vi arbetar utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas.

CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever. Vi ansvarar också för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kontaktuppgifer:

Expedition

Telefon: 033-35 51 13
E-post: cfl@boras.se

Områdeschef

Arsim Daka
E-post: arsim.daka@boras.se
Telefon: 033-35 54 56

Enhetschef modersmålsundervisning

Thorvald Pellby Pettersson
E-post: thorvald.pellby.pettersson@boras.se
Telefon: 033-35 88 89

Enhetschef studiehandledning på modersmål

Meliha Kenjar
E-post: meliha.kenjar@boras.se
Telefon: 0766-47 12 51

Administrativ personal

Mottagande av nyanlända elever

Vårdnadshavare ansöker om plats i grundskolan.

Information om hur vi arbetar med elever som nyss kommit till Sverige

Modersmålsundervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.

Information och anmälan till modersmålsundervisning

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmålet är en insats för elever som behöver stöd att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Under handledningen får eleven hjälp i olika ämnen på sitt modersmål.

Information om studiehandledning på modersmål

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-17 08.04

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

g q n C