Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elevombud för grundskolan

Du som är elev eller vårdnadshavare till en elev på kommunala och fristående grundskolor kan vända dig till elevombudet om du har frågor eller önskar stöd i frågor kring kränkande behandling eller andra skolfrågor. Elevombudet kan hjälpa dig att kontakta skolan eller andra myndigheter. Elevombudet kan även vara en länk mellan dig och kommunen eller skolan samt vara med på möten.

Elevombudet kan informera dig om rättigheter som skyldigheter utifrån skollagen. Ombudet är rådgivande och stöttande och har inga juridiska befogenheter. Däremot finns en skyldighet att anmäla vid oro där barn är utsatta.

Elevombudet tillämpar sekretesslagen och får därmed inte föra uppgifter om dig eller dina frågor vidare om du inte själv önskar det. Det förs heller inga journalanteckningar om dig eller dina frågor.

Elevombudet tillhör Stadsledningskanslitet, Kvalitet och utveckling och har sin arbetsplats i stadshuset.

Elevombudets rapport

Varje år skriver elevombudet en sammanställning av sitt arbete i en rapport som presenteras på Kommunstyrelsens sammanträde.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elevombud för grundskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender