Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Avgifter för eget avlopp

Miljö-och konsumentnämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökningar och anmälan. Taxan fastställs av Kommunfullmäktige och ses över årligen.

Storleken på avgiften beror på den tid handläggningen av ärendet tar.

Avgifter för år 2020

Typ av anläggning

Kronor

Anläggning med vattentoalett till sluten tank

3 675

Anläggning med vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten

7 350

Anläggning för BDT (bad-, disk- och tvättvatten)

3 675

Anslutning av vattentoalett till befintlig anläggning

timtaxa

Gemensam anläggning för 6 till 25 personekvivalenter

7 350

Gemensam anläggning för 26 till 200 personekvivalenter

12 250

Ändring av befintlig, godkänd anläggning

timtaxa

Torrtoalett

1 225

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgifter är en avgift som måste betalas om du till exempel inte har anmält eller sökt tillstånd för något och har en skyldighet att göra det. Även om du i efterhand anmäler eller söker tillstånd är du skyldig att betala avgiften. Om du ändå inte anmäler eller ansöker, inom rimlig tid, kan du få betala ytterligare en avgift. Då blir avgiften dubblerad. Avgiften betalas till staten.

Sanktionsavgifter blir det

  • när du inrättat en avloppsanordning utan tillstånd: 5 000 kronor
  • när du anslutit en vattentoalett till en befintlig anläggning utan tillstånd: 3 000 kronor
  • när du inrättat en anläggning som ska anmälas till Miljö- och konsument­nämnden (vanligen avlopp utan WC) utan att göra anmälan: 3 000 kronor.
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för eget avlopp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol