Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Avgifter för eget avlopp

Miljö-och konsumentnämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökningar och anmälan. Taxan fastställs av Kommunfullmäktige och ses över årligen.

Storleken på avgiften beror på den tid handläggningen av ärendet tar.

Avgifter för år 2019

Typ av anläggning

Kronor

Anläggning med vattentoalett till sluten tank

3 468

Anläggning med vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten

6 936

Anläggning för BDT (bad-, disk- och tvättvatten)

3 468

Anslutning av vattentoalett till befintlig anläggning

timtaxa

Gemensam anläggning för 6 till 25 personekvivalenter

6 936

Gemensam anläggning för 26 till 200 personekvivalenter

11 560

Ändring av befintlig, godkänd anläggning

timtaxa

Torrtoalett

1 156

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgifter är en avgift som måste betalas om du till exempel inte har anmält eller sökt tillstånd för något och har en skyldighet att göra det. Även om du i efterhand anmäler eller söker tillstånd är du skyldig att betala avgiften. Om du ändå inte anmäler eller ansöker, inom rimlig tid, kan du få betala ytterligare en avgift. Då blir avgiften dubblerad. Avgiften betalas till staten.

  • När du inrättat en avloppsanordning utan tillstånd: 5 000 kronor,
  • när du anslutit en vattentoalett till en befintlig anläggning utan tillstånd: 3 000 kronor,
  • när du inrättat en anläggning som ska anmälas till Miljö- och konsument­nämnden (vanligen avlopp utan WC) utan att göra anmälan: 3 000 kronor

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-01-08 11.10

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för eget avlopp

g q n C

p

Kontakt