Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hänsyn till strandskydd

Om din fastighet ligger inom strandskyddsområde kan det innebära att det krävs en dispens för att vidta en åtgärd, till exempel för en avloppsanordning. När du planerar platsen för anläggningen behöver du därför ta hänsyn till strandskyddsreglerna. I första hand ska hänsyn tas till om det inkräktar på det rörliga friluftslivet - men också om det kan innebära påverkan på naturvärden.

Om du vill veta om din fastighet eller planerad nybyggnation omfattas av strandskyddsreglerna, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du hittar kontaktinformationen längst ner på sidan.

Ligger platsen för planerad avloppsanläggning inom ett strandskyddsområde måste du ta hänsyn till skyddsvärd natur. Innan ansökan om dispens ska en utredning om placering av anläggningen i förhållandet till strandskyddet ha genomförts. 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hänsyn till strandskydd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender