Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2022-02-15 Protokoll Pdf, 344.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2022-02-15 handlingar Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
  Information från förvaltningen Årsredovisning 2021
 • Uppföljning Intern kontroll 2021
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2021
 • Yttrande över Remiss- Riktlinjer beställar- utförarmodellen
 • Uppföljning Program för nationella minoriteter
 • Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
 • Komplettering Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren Borås
 • Utdelning Borås Stads sociala donationsfonder
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2022-02-15 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol