Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2022-03-29 Protokoll Pdf, 366.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2022-03-29 handlingar Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslista
 • Information - Personligt ombud
 • Information från förvaltningen
 • Budgetuppföljning efter februari 2022
 • Yttrande över Remiss: Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap
 • Yttrande över Remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
 • Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation Kärrgatan 4-6
 • Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021 Arbetslivsnämnden
 • Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2022-03-29 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol