Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2022-08-29 Protokoll Pdf, 277.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2022-08-29 handlingar Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärende 10, Bilaga Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster. 

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Intern kontrollplan 2023
 • Budget 2023
 • Budgetuppföljning efter juli 2022
 • Arbetslivsnämnden sammanträdesdag oktober 2022
 • Deltagande vid Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna
 • Yttrande över Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården
 • Yttrande över Remiss Miljöprogram
 • Yttrande över Remiss Motion: Utveckla stödet för anhöriga till kriminella
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2022-08-29 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol