Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2023-01-02 Protokoll Pdf, 287.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2023-01-02 handlingar Pdf, 1003.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

  • Upprop och val av justerare
  • Godkännande av föredragningslistan
  • Allmänhetens frågestund
  • Information från förvaltningen
  • Sammanträdesdagar för Arbetslivsnämndens 2023
  • Införande av digital signering av nämndprotokoll samt ändring i Dokumenthanteringsplan för Arbetslivsnämnden
  • Attest- och utanordningsrätt
  • Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar med mera
  • Delegationsordning för Arbetslivsnämnden
  • Val av ledamöter till socialutskott
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-27] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-01-02 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol