Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Förskolenämnden 2022-04-21.pdf Pdf, 544.8 kB. 544.8 kB 2022-04-22 07.44

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-04-21 Handlingar.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2022-04-20 13.28

Beslutsärenden

 • Månadsrapport mars 2022
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i Budget 2022
 • Svar på revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
 • Svar på remiss - Uppföljning Program för nationella minoriteter
 • Svar på remiss - Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg
 • Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
 • Projekteringsframställan för Äventyrets förskola i Sparsör
 • Uppsägning av Annexet - Norrbyskolans förskola
 • Beslut om ersättning för grundutbildning om barnkonventionen för förtroendevalda
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-28] Förskolenämnden , sammanträde 2022-04-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol