Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-11-17 protokoll.pdf Pdf, 524.2 kB. 524.2 kB 2022-11-18 13.14

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga 1 - Ärende 6 Alternativ förslag SD - Svar på remiss Narkotikahundar.pdf Pdf, 78.4 kB. 78.4 kB 2022-11-18 14.03
Bilaga 2 - Protokollsanteckning V - Svar på motion Handlingsplan mot skolsegregation.pdf Pdf, 21.7 kB. 21.7 kB 2022-11-18 14.03

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-11-17 Handlingar.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2022-11-10 15.16

Beslutsärenden

  • Månadsrapport oktober 2022
  • Svar på remiss: Program mot hemlöshet
  • Svar på remiss: Narkotikahundar
  • Svar på motion: Handlingsplan mot skolsegregationen
  • Svar på remiss: Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland
  • Avgift vid ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg och utökning av befintligt tillstånd
  • Anmälningsärenden
  • Redovisning av delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-28] Förskolenämnden , sammanträde 2022-11-17 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol