Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-02-27 Protokoll.pdf Pdf, 490.2 kB. 490.2 kB 2023-02-28 13.43

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-02-27 Handlingar.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-02-21 09.50

Beslutsärenden

  • Informationsärende - Kvalitetsrapport utveckling och lärande 2022
  • Informationsärende - Kostrapport 2021/2022
  • Förskolenämndens årsredovisning 2022
  • Delegationsordning Förskolenämnden 2023-2024
  • Uppföljning av intern kontrollplan 2022
  • Redovisning av inkomna synpunkter 2022
  • Anmälningsärenden
  • Redovisning av delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-02-27 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol