Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, 504 68 Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-08-28 Protokoll.pdf Pdf, 526 kB. 526 kB 2023-08-29 11.54
Bilaga 1 - Protokollsanteckning M + KD Budget 2024 Planeringsunderlag.pdf Pdf, 41.2 kB. 41.2 kB 2023-08-29 11.56
Bilaga 2 - Protokollsanteckning V Budget 2024 Planeringsunderlag.pdf Pdf, 76.8 kB. 76.8 kB 2023-08-29 11.56
Bilaga 3 - Alternativt förslag M Användning av buffert 2023.pdf Pdf, 38.2 kB. 38.2 kB 2023-08-29 11.56

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-08-28 Handlingar.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2023-08-21 14.24

Beslutsärenden

  • Informationsärende - Nämndsbesök från Stadsrevisionen
  • Förskolenämndens riktlinjer för intern kontroll
  • Intern kontrollplan och riskanalys 2024
  • Månadsrapport juni 2023
  • Budget 2024 - Planeringsunderlag Förskolenämnden
  • Användning av buffert 2023
  • Anmälningsärenden
  • Redovisning av delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-08-28 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol