Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-09-21 Protokoll.pdf Pdf, 585.8 kB. 585.8 kB 2023-09-22 14.10
Bilaga 1 - Alternativt förslag SD - Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.pdf Pdf, 301.7 kB. 301.7 kB 2023-09-22 14.10

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-09-21 Handlingar.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-09-14 13.18

Beslutsärenden

 • Informationsärende - Återrapportering ett särskilt erbjudande för bättre språkutveckling
 • Informationsärende - Kvalitetsrapport Öppna förskolan och Familjecentraler
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2023
 • Tertialrapport 2 2023
 • Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
 • Svar på remiss - Personalpolitiskt program
 • Svar på remiss - Arbetsmiljöpolicy
 • Redovisning av inkomna synpunkter 2023
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-09-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol