Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-10-26 Handlingar.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2023-10-25 12.16

Beslutsärenden

 • Informationsärende - Kvalitetsrapport Systematisk kvalitetsarbete
 • Månadsrapport september 2023
 • Anpassning av lokalbestånd 2024
 • Ekonomiska åtgärder 2024
 • Riktlinjer för kommunal förskola
 • Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid
 • Omsorg på obekväm arbetstid
 • Förskolenämndens sammanträdesdagar 2024
 • Revidering av Bildningsstaden Borås
 • Svar på remiss - Revidera kostpolicyn
 • Svar på remiss - Riktlinjer för säkerhetsskydd
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-10-26 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol