Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Skidstadion Borås

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-02-22 protokoll Pdf, 367.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Fritids- och folkhälsonämnden 2022-02-22 bilaga 1 till protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-02-22 bilaga 2 till protokoll Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-02-22 ärendelista Pdf, 116.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-02-22 handlingar Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Redovisning av anmälningsärenden 2022-02-22 Pdf, 10.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2022-02-22 Pdf, 70.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Presentation av Skidstadion
4. Årsredovisning 2021 för Fritids- och folkhälsonämnden
5. Remiss, åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022
6. Uppföljning program för ett integrerat samhälle
7. Avslut av uppdrag - aktivitetsplatser på Hässleholmen och Norrby
8. Delegationsordning för Fritids- och folkhälsonämnden 2022
9. Uppföljning, intern kontrollplan 2021 för Fritids- och folkhälsonämnden
10. Avslut av uppdrag - Utredning föreningshus
11. Remiss, riktlinjer beställar/utförarmodellen
12. Norrby IF:s ansökan om socialt riktat stöd till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2022
13. Aktivitetsplatser i Borås Stad 2017-2022
14. Aktivitetsdagar - strategi 2022
15. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden 2021
16. Inbjudan till stormöte om samverkan med civilsamhället
17. Fyllnadsval av ledamöter till lokala pensionärs- och funktionshinderrådet 2022
18. Redovisning av anmälningsärenden
19. Redovisning av delegationsbeslut
20. Förvaltningschefen informerar

Sturegatan 38
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-02-22 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol