Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Träffpunkt Simonsland

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2023-05-16 protokoll Pdf, 310.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information om konstgräs
 5. Riktlinjer för bokning av Borås Stads idrottsanläggningar
 6. Initiativärende (M): Simma lugnt!
 7. Delegationsbeslut i Borås Stad
 8. Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024
 9. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Fritids- och folkhälsonämnden tertial 1 2023
 10. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2023
 11. Rapport sjukfrånvaro
 12. Redovisning av anmälningsärenden
 13. Redovisning av delegationsbeslut
 14. Förvaltningschefen informerar
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-05-16 08.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol