Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: GIF-stugan, Knektås, Knektåsvägen 37

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2023-09-19 protokoll Pdf, 342.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningschefen informerar
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information från Revisorsgruppen
 6. Information om Chefios
 7. Remiss: Personalpolitiskt program
 8. Remiss: Arbetsmiljöpolicy
 9. Tertialrapport Tertial 2 2023
 10. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2023
 11. Initiativärende (KD, M, SD): Öka den offentliga närvaron på våra badplatser
 12. Initiativärende (V): Kulturhistoriska perspektiv på våra anläggningar
 13. Initiativärende (KD): Bidrag till etniska föreningar
 14. Redovisning av anmälningsärenden
 15. Redovisning av delegationsbeslut
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-09-19 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol