Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-06-14 Protokoll.pdf Pdf, 740.5 kB. 740.5 kB 2022-11-28 14.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-06-14 handlingar.pdf Pdf, 9.4 MB. 9.4 MB 2022-06-23 15.31
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ärendelistan

  • Information om budget 2023:1 för Grundskolenämnden
  • Budgetuppföljning per maj 2022 Grundskolenämnden
  • Kvalitetsrapport Värdegrund
  • Program för Grundskolenämnden
  • Återrapportering av uppdrag: Säkerställa att de insatser som görs i årskurs 6 och är fortsatt nödvändiga inte faller bort i överlämningen till årskurs 7
  • Återrapportering av uppdrag: Fler profiler på vissa skolor
  • Anslagsframställan: Ombyggnation av Särlaskolan
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-06-14 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol