Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Erikslundskolan, Campinggatan 1, skolans aula

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2023.02.28 Grundskolenämnden.pdf Pdf, 680.9 kB. 680.9 kB 2023-03-09 07.22
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2023-02-28 v4.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2023-02-28 15.09

Ärendelista:

  • Årsredovisning 2022 Grundskolenämnden
  • Uppföljning av Intern kontrollplan 2022 Grundskolenämnden
  • Redovisning av inkomna synpunkter 2022 Grundskolenämnden
  • Revidering av tillämpningsföreskrifter för skolskjuts
  • Återrapportering av uppdrag: Skolornas arbete mot kränkande behandling av elever, vidtagna åtgärder
  • Ändring av villkor avtal Milstensgatan 1
  • Initiativärende från M och KD: Särskilt stöd i årskurs 5 och årskurs 6
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-02-28 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol