Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2023-08-29 v. 2.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2023-08-25 14.56

Beslut och protokoll

Ärendelista:

 • Nämndens planering augusti - december 2023
 • Budget 2024:1 för Grundskolenämnden
 • Månadsrapport per juli 2023 Grundskolenämnden
 • Återrapportering av uppdrag: Utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och gymnasieskola
 • Intern kontrollplan 2024
 • Återrapportering av uppdrag: Utbildning av personal inom Kost, Lokalvård och Vaktmästeri i NPF
 • Återrapportering av uppdrag: Utreda möjligheterna att låta skolskjuts nyttjas av andra resenärer t.ex. äldre syskon
 • Urvalsprinciper för skolplacering
 • Yttrande över remiss: Borås Stads Uppförandekod
 • Framställan Uppsägning av Hästen 3, Flemminggatan/Olovsholmsgatan
 • Ny förhyrning av paviljong för Trandaredskolan - Elevhälsan
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-08-29 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol