Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2022-01-24 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2022-01-24 protokoll Pdf, 395.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-01-24, bilaga 1 till protokoll Pdf, 130.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-01-24, bilaga 2 till protokoll Pdf, 103.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-01-24, bilaga 3 till protokoll Pdf, 96.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-01-24, bilaga 4 till protokoll Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-01-24, bilaga 5 till protokoll Pdf, 96.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2022-01-24 ärendelista Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-01-24 handlingar Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Bidrag till studieförbunden 2022
5. Återrapportering för Aktivitetsplan 2021 för utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024
6. Ansökan om årsbidrag för Kulturverkamhet 2022
7. Förutsättningar fär att skapa en skulpturpark i Annelundsparken
8. Möjligheten att skapa ett Art Center - ett konstens skyltfönster
9. Redovisning av 2021 års inköp av konst, Konstmuseet
10. Redovisning av samlingar 2021
11. Samverksansavtal för bibliotekssamverkan i Boråsregionen
12. Revisionsrapport - Borås Stads hantering av Coronapandemin
13. Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
14. Lokalbehovsplaner, planperiod 2023-2025
15. Redovisning av delegationsbeslut 2022
16. Redovisning av anmälningsärenden 2022
17. Inkomna och avgivna skrivelser 2022
18. Biljetter till Borås Symfoniorkester, våren 2022

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-01-24 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol