Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2023-12-11 Tack-Diplom Pdf, 386.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Utdelning av kulturstipendiater och kulturbelöningar
 4. Informationsärenden
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Budgetuppföljning
 7. Budget 2024 för Kulturnämnden
 8. Handlingsplan för ett ekologiskt hållbart Borås
 9. Återrapportering och beslut av aktivitetsplan 2022 och 2023 för utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024
 10. Initiativärende (SD): Arbetsmiljön Konstmuseet - nytt ärende
 11. Initiativärende (M, KD): Ibn Rushd - nytt ärende
 12. Redovisning av delegationsbeslut
 13. Redovisning av anmälningsärenden
 14. Inkomna och avgivna skrivelser
 15. Uppvaktningar och julbord
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-25] Kulturnämnden, sammanträde 2023-12-11 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol