Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

OBS!! Under rådande omständigheter är sammanträdet inte öppet för allmänheten!! OBS!!

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36, samt via Microsoft Teams

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2022-01-25 Pdf, 6.6 MB.

Beslut och protokoll

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2022-01-25
 4. Förvaltningen informerar 2022-01-25
 5. Rapport om byggprojekt 2022-01-25
 6. Lokalförsörjningsnämndens Lokalbehovsplan 2023-2025
 7. Yttrande över Remiss: Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
 8. Tillfälliga hyresavtal på grund av Covid 19
 9. Projekteringsframställan Björkbo LSS
 10. Projekteringsframställan Nya isytor i Borås
 11. Antagande av ramavtalskonsult byggprojektledare
 12. Miljörapport 2021 tertial 3
 13. Antagande av anbud renovering av Asklandabadet
 14. Villkorsändring samt tilläggsavtal för ombyggnad storkök för Viskastrandsgymnasiet i Viared
 15. Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation Kärrgatan 4-6
Nya förskolan Sjömarken
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-01-25 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol