Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Boråshallen, Bockasjögatan 2

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2022-06-14 Pdf, 10.8 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2022-06-14
 4. Delegationsbeslut 2022-06-14
 5. Förvaltningen informerar 2022-06-14
 6. Rapport om byggprojekt 2022-06-14
 7. Budget 2023 information
 8. Budgetuppföljning 10-dagars 2022
 9. Lokalresursplan 2023-2025
 10. Beslut om förlorad arbetsinkomst vid deltagande på workshop digitalisering 2022-05-24
 11. Beslut om förlorad arbetsinkomst vid deltagande Säker och Trygg kommun 2022-05-31
 12. Anslagsframställan Johannelundsgatan SoL
 13. Antagande av entreprenör Johannelundsgatan SoL
 14. Tilläggsavtal till hyresavtal för Kronängsparkensförskola


Viskastrandsgymnasiet

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-06-14 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol