Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde 2022-11-22, 13.15

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2022-11-22
 4. Delegationsbeslut 2022-11-22
 5. Förvaltningen informerar 2022-11-22
 6. Rapport om byggprojekt 2022-11-22
 7. 3-årsplan - Underhållsinvesteringar plan 2023-2025 samt driftprojektplan - mindre investeringar 2023
 8. Budgetuppföljning 10-dagars 2022-11-22
 9. Inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028
 10. Lokalförsörjningsnämndens sammanträdesdagar 2023
 11. Yttrande över remiss Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
 12. Yttrande över remiss: Program mot hemlöshet
 13. Antagande av ramavtalskonsult kalkylator
 14. Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola
 15. Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad etapp 2
 16. Beslut om annullering av Överlåtelsebeslut Nya isytor i Borås
 17. Anslagsframställan nya isytor i Borås
 18. Villkorsändring Simonsland
Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-11-22, 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol