Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-01-24 Pdf, 6.7 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2023-01-24
 4. Delegationsbeslut 2023-01-24
 5. Förvaltningen informerar 2023-01-24
 6. Rapport om byggprojekt 2023-01-24
 7. Nämndbudget 2023 Lokalförsörjningsnämnden
 8. Lokalförsörjningsnämndens lokalbehovsplan, planperiod 2024-2028
 9. Yttrande över Motion: Energieffektivisera Borås kommuns byggnader
 10. Antagande av entreprenör ramavtalskonsult Landskapsarkitekt
 11. Miljörapport 2022 Tertial 3
 12. Rivning Gässlösavägen 57
 13. Rivning Gässlösavägen 65
 14. Villkorsändring Milstensgatan 1
 15. Villkorsändring Simonsland Marketplace
 16. Villkorsändring Simonsland Proteko
Rosenbuskar med en del av Bäckängsgymnasiet i bakgrunden.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2023-01-24 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol