Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-02-21 Pdf, 3.4 MB.

Ärendelista

  1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
  2. Godkännande av föredragningslistan
  3. Förvaltningen informerar 2023-02-21
  4. Rapport om byggprojekt 2023-02-21
  5. Årsredovisning 2022
  6. Uppföljning Intern kontrollplan 2022
  7. Redovisning av inkomna synpunkter 2022
  8. Revidering av Blå boken
  9. Checklista - Samverkansgrupp 2022
  10. Nämndrapport personuppgiftsbehandling
Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2023-02-21 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol