Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-09-25 Pdf, 9.9 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2023-09-25
 4. Förvaltningen informerar 2023-09-25
 5. Rapport om byggprojekt 2023-09-25
 6. Ekonomiuppföljning Tertial 2 2023
 7. Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2023
 8. Yttrande över remiss: Borås Stads Uppförandekod
 9. Yttrande över remiss: Arbetsmiljöpolicy
 10. Yttrande över remiss: Borås Stads personalpolitiska program
 11. Anslagsframställan Strandkullens förskola (fd. Badstrandsvägens förskola)
 12. Antagande av entreprenör Strandkullens förskola (fd. Badstrandsvägens förskola)
 13. Nyförhyrning Fabriksgatan 11, Individ- och familjeomsorgsnämnden
Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2023-09-25 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol