Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Tid:
Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

Ärendelista

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-21 ärendelista Pdf, 168.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten i ärenden som rör myndighetsutövning till exempel ärenden om bygglov, ingripanden och detaljplaner. Övriga delar av sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-22 protokoll Pdf, 387.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om bygglov, förhandsbesked och ingripandeärenden publiceras inte här. Önskar du ta del av dessa beslut kan du skicka e-post till: samhallsbyggnad@boras.se

Allmänhetens frågestund kl. 16.30

På Allmänhetens frågestund har du möjlighet att ställa frågor till politikerna. Anmäl dig i receptionen i Stadshuset senast kl. 16.30. Du kommer bli hämtad i receptionen och visad till sammanträdessalen. Meddela gärna i förväg om du vill delta på frågestunden till: samhallsbyggnad@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-27] Samhällsbyggnadsnämnden , sammanträde 2022-04-21 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol