Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden protokoll 2023-12-12.pdf Pdf, 513.5 kB. 513.5 kB 2023-12-15 08.14
Vänsterpartiet tilläggsförslag till nämndbudget 2024 Vård- och äldrenämnden.pdf Pdf, 129.1 kB. 129.1 kB 2023-12-11 10.58
Moderaterna & Kristedemokraterna tilläggsförslag nämndbudget 2024 Vård- och äldrenämnden.pdf Pdf, 58 kB. 58 kB 2023-12-12 10.32

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-12-12 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2023-12-07 09.10
Bilagor till ärende Nämndbudget 2024, Vård- och äldrenämnden.pdf Pdf, 7.3 MB. 7.3 MB 2023-12-07 09.10

Ärendelista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Nämndbudget 2024, Vård- och äldrenämnden
 • Utökad investeringsram 2024
 • Månadsuppföljning november 2023 (10-dagars)
 • Attestregler 2024 Vård- och äldrenämnden
 • Riktlinjer för trygghetsbostäder 2024
 • Avtal korttidsboende Sexdrega
 • Service- och supportavtal för verksamhetssystemet Viva
 • Tillsättande av arbetsgrupp demensby
 • Svar på initiativärende om informationsskärmar i hemmet hos vårdtagare för hemtjänst
 • Fullmakt att företräda Vård- och äldrenämnden i domstolar med mera 2024
 • Lions Club Hindås: Donation till Furuvägen 1 och Sanderökroken 1 & 2
 • Anmälningsärenden 2023-12-12
 • Delegationsbeslut 2023-12-12
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-12-12 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol