Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nätverksgrupp Sandared

I nätverksgruppen ingår områdena Hedared, Lundaskog, Sandared, Sandhult och Sjömarken.

Karta över Sandared.

Totalt finns nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga, som är uppdelade utifrån det geografiska upptagningsområdet med omnejd.

Det övergripande målet med de lokala nätverksgrupperna för barn och unga är att tillsammans skapa förutsättningar för en god start i livet samt vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet.

Detta görs genom att aktörer på området har en helhetssyn kring barn och unga och gör prioriteringar kring enskilda och gemensamma satsningar. Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Nätverken träffas 2-3 gånger per termin.

I nätverken finns representanter från bland andra fritid, kultur, förskola, skola, individ- och familjeomsorg och polisen.

Sammankallande

Deltagare

 • Öppen ungdomsverksamhet Sandared
 • Sandaredsbadet
 • Sandareds bibliotek
 • Förskolorna i Sandared, Sjömarken och Sandhult
 • Sandaredskolan, F-6
 • Sandgärdskolan, 7-9
 • Sandhultskolan, F-6
 • Sjömarkenskolan, F-6
 • Individ- och familjeomsorg barn och unga
 • Polisen
 • Ortsråd, kontaktperson
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nätverksgrupp Sandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet