Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktuellt

Här hittar du information om vad som är aktuellt inom Överenskommelsen.

Vägledning till Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

I Borås finns en lång tradition av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle. När Borås Stad och en idéburen organisation eller förening ser gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det. Nu finns en digital vägledning som förklarar vad ett IOP är och hur går det till.

Vägledning till IOP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunchföreläsning: Närmare arbete

Hur kan din förening eller organisation vara ett steg mot sysselsättning för de långt ifrån arbetsmarknaden?

Den 17e april kommer Tomas Fredriksson och Ann-Charlotte Angren från Arbetsförmedlingen och samtalar om vad som är grundförutsättningarna för att idéburna organisationer ska kunna ta emot en person som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar både om de förberedande, arbetsrehabiliterande stegen samt ifall det blir aktuellt med någon form av anställning.

Tid: Onsdagen den 17e april kl. 11.00-12.00

Plats: Hultahuset, Hulta torg 2 (lokal Dramaten, våning 2)

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stormöte 29 april

Välkomna på vårens stormöte som har temat Hat och hot om våld!

Förtroendevalda, ideellt engagerade, anställda i föreningar och andra idéburna organisationer utsätts för hat och hot om våld. Även de som är anställda eller förtroendevalda i staden utsätts för otillåten påverkan i form av trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden. Detta kan tysta engagemang och bidra till självcensur.

Den 29e april bjuder till gemensam kväll för att lära oss om detta viktiga ämne. Kvällen syftar till en ökad samsyn i hur vi kan bemöta hat och hot om våld, i såväl det idéburna som tjänsteutövning hos kommunen. Detta är första av två kvällar med samma tema. I oktober kommer vi mer gå in på verktyg och strategier.

Tid: 29 april kl. 18.00-20.30, drop-in från 17.30

Plats: Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, Borås

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista anmälningsdag 22 april
Vi bjuder på vegansk macka.

Save the date - Stormöten 2024

Under 2024 kommer Överenskommelsens forum att fokusera extra på temat hat och hot om våld. Vi kommer att arrangera två Stormöten, där vårens fokus kommer vara på att skapa en gemensam kunskapsbild och höstens fokus kommer att vara på verktyg och metoder. Mer information om plats och program kommer, men save the date redan nu!

Vårens Stormöte: 29 april klockan 18-21

Höstens Stormöte: 10 oktober klockan 18-21

Uppföljning av idéburnas upplevelse av samverkan med Borås Stad

Vartannat år genomförs en uppföljning av Överenskommelsens arbete. En del i detta är att undersöka idéburnas upplevelse av samverkan med Borås Stad. Överenskommelsen i Borås syftar till att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan idéburen sektor och Borås Stad och det är väldigt värdefullt att höra din upplevelse. Alla perspektiv är viktiga och genom att dela din erfarenhet hjälper du oss att identifiera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i framtiden.

Enkäten är 11 frågor och tar ca 5 till 10 minuter att svara på.

Enkät - uppföljning av idéburnas upplevelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om Överenskommelsen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktuellt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender