Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

IOP-Idéburet offentligt partnerskap

Torsdagen 29 september 2016 antog kommunfullmäktige reglerna för idéburet offentligt partnerskap (IOP).
IOP står för Idéburet offentligt partnerskap och är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn.

Då Borås Stad styrdokumnete regelbundet uppdateras så håller reglerna för Idéburret ofenltigt parnerskap på att revideras. Just nu är de nya förslaget ute på remiss i nämnder och bolag.

Förslaget till nya regler finns här. Pdf, 117.8 kB.

Gällande regler kring IOP

Avsikten med fullmäktiges beslut är att alla nämnder och förvaltningar ska ha samma regler att utgå från. Följande kriterier ska uppfyllas:

 1. Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från det civila samhället.
 2. Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen och inte i form av beställning från kommunen.
 3. Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad.
 4. Den verksamhet som avses utgör tillhandahållande av tjänster och kan tolkas som bidragande till den allmänna samhällsnyttan.

Det finns också ett antal punkter som ska finnas med i alla IOP-avtal:

 • bakgrundsförutsättningar för avtalet
 • värdegrund
 • insatser och åtaganden
 • mål
 • uppföljning
 • ekonomi
 • avtalstid
 • omförhandling, hävning och tvist

Nämnder och styrelser kan också utöver dessa punkter utforma avtalen utifrån sina respektive verksamheter.

Stödmaterial från Ök Borås

Checklista för en första bedömning av IOP i Borås

Mer information

Sveriges kommuner och Landstings rapport: Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forum - Idéburna organisationer med social inriktning

Forum har bedrivit sin övergripande verksamhet i över 20 år. Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Forum har varit med och tagit fram material kring modell. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: IOP-Idéburet offentligt partnerskap

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • logotyp för eMedborgarveckan

  eMedborgarveckan för ökad digital delaktighet

  Publicerad

  På måndag startar eMedborgarveckan, den nationella kampanjen med syfte att öka den digitala delaktigheten och användningen av e-tjänster. Flera aktörer från Bor...
 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender