Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

IOP-Idéburet offentligt partnerskap

Torsdagen 29 september 2016 antog kommunfullmäktige reglerna för idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP - Idéburet offentligt partnerskap är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn.

Avsikten med fullmäktiges beslut är att alla nämnder och förvaltningar ska ha samma regler att utgå från. Följande kriterier ska uppfyllas:

 1. Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från det civila samhället.
 2. Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen och inte i form av beställning från kommunen.
 3. Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad.
 4. Den verksamhet som avses utgör tillhandahållande av tjänster och kan tolkas som bidragande till den allmänna samhällsnyttan.

Det finns också ett antal punkter som ska finnas med i alla IOP-avtal:

 • bakgrundsförutsättningar för avtalet
 • värdegrund
 • insatser och åtaganden
 • mål
 • uppföljning
 • ekonomi
 • avtalstid
 • omförhandling, hävning och tvist

Nämnder och styrelser kan också utöver dessa punkter utforma avtalen utifrån sina respektive verksamheter.

Stödmaterial från Ök Borås

Checklista för en första bedömning av IOP i BoråsPDF

Mer information

Forums handledning om Idéburet offentligt partnerskaplänk till annan webbplats

Sveriges kommuner och Landstings rapport: Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regione.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forum - Idéburna organisationer med social inriktning
Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum har bedrivit sin övergripande verksamhet i över 20 år. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2020-03-17 15.47

Ändrad av:

Dela sidan: IOP-Idéburet offentligt partnerskap

g q n C