Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

IOP-Idéburet offentligt partnerskap

Regler kring IOP

När Borås Stad och en idéburen organisation ser gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det.

IOP är därmed inte ett vanligt bidrag som en idéburen organisation kan söka från kommunen. Det är heller inget IOP om kommunen bara vill ”köpa” en tjänst av den idéburna verksamheten. Ett IOP handlar om att man går tillsammans i ett partnerskap och arbetar tillsammans under en längre tid för att gemensamt uppnå ett gemensamt mål.

IOP ska därmed alltid föregås av ett samtal om behovet, det gemensamma intresset och hur parterna kan samverka. Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att det civila samhället på mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen

För att ingå ett IOP-avtal ska följande kriterier uppfyllas.

 1. Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet inte konkurrerar med annan
  likartad verksamhet på en befintlig marknad.
 2. Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
 3. Verksamheten är ett led i att förverkliga överenskommelsen i Borås.
 4. Verksamheten kan inte ses som en del av de normerande förenings- eller verksamhetens bidrag som Borås Stad kan erbjuda.
 5. Idéburna organisationen fortsatt ska vara en fri och självständig aktör.
 6. Bägge parter är med och finansierar verksamheten med pengar eller med andra insatser (ex ideella krafter).
 7. Verksamheten kommer inte detaljregleras från Borås Stads sida.
 8. Verksamheten avses att drivas under längre tid.

Nedanstående punkter är obligatoriska i alla IOP-avtal. Då säkerställs att viktiga punkter
alltid finns med och att organisationerna behandlas lika:

 • bakgrundsförutsättningar för avtalet
 • värdegrund
 • insatser och åtaganden
 • övergripande mål/syfte
 • uppföljning
 • ekonomi
 • avtalstid
 • omförhandling, hävning och tvist

Reglerna i PDF:format Länk till annan webbplats.

Checklista för en fösta bedömning

För att förvaltningar, nämnder och Idéburna organisationer ska kunna göra en första bedömning om IOP är en tänkbar samarbetsform har det tagits fram en Checklista för en första bedömning. Checklistan tar sin utgångpunkt i kriterierna för IOP.

Mer information

Sveriges kommuner och Landstings rapport: Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner. Länk till annan webbplats.

Forum - Idéburna organisationer med social inriktning har tagit fram en vägledning för IOP. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: IOP-Idéburet offentligt partnerskap

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...