Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Organisation och Samråd

Överenskommelsens övergripande arbete styrs av ett Samråd. Där sitter representanter från både idéburna och Borås Stad.

Syftet med samrådet

Samrådet skall verka för att skapa förutsättningar för att samarbetet mellan Staden och de idéburna skall kunna utvecklas och fördjupas. Samrådet tar fram gemensamma inriktningar för arbetet och arrangerar exempelvis två Stormöten om året.

Representanter i Samrådet

Kontaktuppgifter till samrådets idéburna representanter

Idéburna

Ordinarie

Idrottsföreningar

Anita Zetterman

Studieförbunden

Michelle Helander

Social ekonomi Sjuhärad

Janne Nolin

Trossamfunden

Monika Linnros

Etniska föreningar

Anxhela Ziso

Kulturföreningar

Irene Arvidsson

Funktionsrätt

Janet Eltebo


Kontaktuppgifter till samrådets kommunala representanter

Borås Stad

Ordinarie

Kulturförvaltningen

Lena Hermansson

Grundskoleförvaltningen

Joakim Cannerfors

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Mia Wallengren

Arbetslivsförvaltningen

Anki Karlsson

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Pär Sundbaum

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Hans Abrahamsson

Vård- och äldreförvaltningen

Ann-Christin Efraimsson

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Organisation och Samråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender