Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Organisation och Samråd

Samrådet för Överenskommelsen i Borås

Från och med 2018 finns ett Samråd med representanter från Det Idéburna och Borås Stad.

Överenskommelsens organisation och arbetsätt

Med detta hus vill vi beskriva hur vi försöker arbeta med Överenskommelsen för att den skall bli långsiktig och för att den skall leda till konkreta samarbeten och resultat.

Överenskommelsehuset en illustration. Under illustrationen finner du förklaringar till bilderna i huset.


Taket och ytterväggar
Taket och husets ytterväggar är själva Överenskommelsen med dess samverkansområden och de 6 principerna som beskriver hur vi skall samarbeta och förhålla oss till varandra.

Nedersta våningen
På nedersta våningen hittar vi olika samverkansformer. Här finns ett rum för nätverk där representanter från förvaltningarna och de idéburna möts kring olika områden och ett för råd där kommunen och idéburna möts. Här finns våra nätverk som bygger på geografiskt område (områdesnätverk och ortsråd) samt ett antal nätverk i staden som bygger på gemensamma intresseområden, såsom integration, psykisk ohälsa med flera.

På nedersta våningen finns också ett rum för de samråd där representanter från förvalntingar och nämnder möter idéburna kring olika målgrupper och intresseområden.

På nedersta våningen finns också ett rum för alla de enskilda dialoger som pågår mellan föreningar och kommunen.

På bottenvåningen kommer man vanligtvis in eller ut. Bottenvåningen behövs också för att det skall finnas fler våningar och för att man skall komma vidare till nästa våning. Och utan innehåll i huset finns det inget behov av väggar och tak.

Det skulle kunna finnas fler rum på nedersta våningen. I överenskommelsens samråd på nästa våning arbetar vi för att hitta fler samverkansformer.

Mittenvåningen
På våning två beskrivs det Samråd som finns för Överenskommelsen. Husets mittpunkt som är navet för övriga rum i huset. På våningsplanet finns också de stödfunktioner och arbetssätt och metoder vi jobbar med inom väggarna för Överenskommelsen.

Översta våningen
På översta våningen finns det ett enskilt rum för idéburna där de jobbar för att hitta varandra och för att samverka kring gemensamma intresseområden gentemot kommunen. Staden har också ett eget rum där vi jobbar med att skapa strukturella och ekonomiska förutsättningar för Överenskommelsen. Där inryms bland annat vårt nätverk mellan förvaltningarna. Dialog med nämnderna.

Mellan rummen ligger ett gemensamt rum som handlar om lärande om varandra. I det ryms bland annat utbildning om varandras verksamhet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Organisation och Samråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol