Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Organisation och Samråd

Överenskommelsens övergripande arbete och organisation håller på att omformas

Ett förslag på organisation av det övergripande arbetet för Överenskommelsen och samrådets roll presenteras på stormötet den 9 mars.  Pdf, 481.4 kB. Dialogen om organisationen kommer fortsätta mellan samrådets representanter samt inom respektive parters nätverk. För mer information kontakta i så fall Isabell Warkki.

Var med och nominera representanter till Samrådet

Sedan Överenskommelsen lanserades har det suttit fyra personer från fyra organisationer i Samrådet från de idéburnas sida och fyra från Borås stads sida.

Nu har vi beslutat att utöka Samrådet till sju personer från vardera sida och för att få en så bred kunskap och erfarenhet som möjligt har vi delat in de idéburna i sju sektorer: trossamfund, etniska föreningar, kulturföreningar, idrottsföreningar, studieförbund, funktionsrätt, sociala organisationer.

För att behålla och överlappa den kunskap och erfarenhet som nuvarande ledamöter besitter kommer de sitta kvar i två år för att sedan stå på omval.

De fyra är:

Trossamfund: Monika Linnros

Idrott: Anita Zetterman

Studieförbund: Michelle Helander

Sociala organisationer: Janne Nolin

Nu söker vi tre ledamöter som ska väljas in på fyra år, 2023-2026 med erfarenhet från följande sektorer: Funktionsrätt, Kultur och Etniska föreningar som vi tar emot nomineringar för till och med 15 december.

Är din organisation ansluten till Överenskommelsen så får du vara med och nominera. Är ni inte redan anslutna, men ändå varit aktiva och samarbetat med Borås Stad, så räcker det att ni tar ett beslut i er styrelse om att ni vill ansluta er till Överenskommelsen och att ni skickar med den i samband med er nominering.

Maila era nomineringar till Janne Nolin senast den 15 december 2022. Där anges vilken sektor den nominerade har erfarenhet av och varför personen är nominerad. Den nominerade ska givetvis vara tillfrågad och vara införstådd med att det kräver medverkan i upp till 6 samråd per år samt 1 eller 2 stormöten. När nomineringstiden gått ut kommer vi att komma ut med en lista där ni röstar på 3 av de nominerade senast 15 december. Så fort omröstningen är avslutad publicerar vi det fulla Samrådet på Överenskommelsens hemsida och i kommande nyhetsbrev.

Samrådet för Överenskommelsen i Borås

Från och med 2018 finns ett Samråd med representanter från Det Idéburna och Borås Stad.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Organisation och Samråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender