Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bostad med särskild service (LSS)

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service. Stödet är till för dig som vill bo i en egen lägenhet, men som behöver hjälp för att klara ditt vardagsliv. Du som beviljats insatsen bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar ditt behov, och där det finns lediga lägenheter.

Gruppbostad

I en gruppbostad bor du i en egen mindre lägenhet, men personal finns i huset dygnet runt. Lägenheten är utrustad med kokvrå eller kök och det finns också ett gemensamt rum och kök som du delar med de andra som bor i gruppbostaden. För dig som har stort behov av stöd och omvårdnad kan det passa att bo i en gruppbostad.

Service, omvårdnad och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som oftast ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Personalen besöker dig och ger dig det stöd som du behöver för att du ska klara ditt vardagsliv. Nära din lägenhet finns en gemensam lokal där du kan träffa personalen eller andra personer som bor i servicebostaden.

Service, omvårdnad och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål.

Har jag rätt till bostad med särskild service?

För att ha rätt till bostad med särskild service (enligt LSS) behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vilket stöd kan jag få

Så här ansöker du om bostad med särskild service

Bostad med särskild service är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte.

Ansöka om stöd

Kostnad för stöd och service

LSS-insatser är gratis. Undantagen är kostnad för måltider. För minderåriga som får omvårdnad utanför det egna hemmet, är föräldrar/vårdnadshavare skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Om du är en hyresgäst i en bostad med särskild service enligt LSS, tecknar du ett andrahandskontrakt och betalar därmed din egen hyra.

Avgifter för stöd och service

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bostad med särskild service (LSS)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender