Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bostad med särskild service (SoL) – Psykiatriboende

Om du har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad med stöd, kan du ansöka om bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Det kallas också för psykiatriboende. Du som beviljats insatsen psykiatriboende får erbjudande om det boende som motsvarar ditt behov.

I ett psykiatriboende bor du i en egen mindre lägenhet. På vissa av boendena finns personal tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Lägenheten är utrustad med kokvrå eller kök och det finns också gemensamma rum som du delar med de andra som bor i bostaden.

Service, omvårdnad och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål.

Har jag rätt till psykiatriboende?

För att ha rätt till psykiatriboende behöver du ha ett omfattande stöd- eller omsorgsbehov utifrån din psykiska funktionsnedsättning. Stödet beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Du kan läsa mer om du har rätt till psykiatriboende på sidan Vilket stöd kan jag få.

Så här ansöker du om psykiatriboende

Psykiatriboende är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Du kan läsa mer om hur du ansöker och hur ansökningsprocessen går till, på sidan Ansöka om stöd.

Kostnad för stöd och service

Du betalar för den hjälp du får enligt Borås Stads taxa.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bostad med särskild service (SoL) – Psykiatriboende

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol