Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Självservice: Omsorg och stöd

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området omsorg och stöd. Läs även informationen via länken om tjänsten för att veta vilka regler som gäller.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Omsorg och stöd

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Godman och förvaltare

Anmälan om behov av god man/förvaltare (från personal)

Ansökan om behov av god man/förvaltare


Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighet


Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto


Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte


Ansökan om nämndens samtycke till köp av aktier och värdepapper


Redogörelse (god man/förvaltare)


Redogörelse (god man för ensamkommande barn)


Årsräkning (god man /förvaltare)


Förteckning tillgångar och skulder


Tillgångsförteckning (ensamkommande barn)


Kontantkassa hos ställföreträdaren


Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare


Riktlinjer för arvoden och ersättningar


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Självservice: Omsorg och stöd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender