Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Avgifter för fritidshem

Här hittar du en sammanfattad information om avgiften för fritidshem. Ensamstående och sammanboende föräldrar betalar enligt samma avgift. Fullständig information om avgift i förskola och pedagogisk omsorg finns i Borås Stads författningssamling:

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorgPDF

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst av förvärvsarbete, oavsett om barnen är gemensamma.

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan ska göras

  • innan barnomsorgsplatsen tas i bruk
  • när hushållets inkomst förändras.

När inkomsten ändras ska man anmäla det inom en månad. Om ingen inkomstuppgift har lämnats, tas högsta avgift ut efter det angivna avgiftstaket nedan. Anmälan görs enklast via e-tjänst eller skriftligt via kontakt med samordnare för fritidshem.

Inkomsten kontrolleras en gång per år mot Skatteverkets taxering och om det visar sig att inkomsten inte stämmer, ändras avgiften i efterhand.

Anmäl inkomst via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till samordnare för fritidshem

Ändrade familjeförhållanden

Ändrade familjeförhållanden, till exempel separation, kan påverka den avgiftsgrundande inkomsten. Ändrad avgift gäller från och med följande månad. Flyttningsdatum ska kunna styrkas. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende grundas avgiften på respektive hushålls inkomst.

Avgift

Månadsavgiften är en viss procent av den avgiftsgrundande inkomsten. Man betalar för högst tre barn per hushåll. Som första barn räknas det yngsta, som andra det näst yngsta.

  • För första barnet är avgiften 2 procent
  • För andra barnet är avgiften 1 procent
  • För tredje barnet är avgiften 1 procent

Avgift betalas 12 månader om året. Avgiften gäller innevarande månad. Räkning sänds ut omkring den 20 och ska betalas senast sista dagen i månaden.

Avgiftstak för fritidshemsplats

  • För första barnet är avgiftstaket 986 kronor i månaden
  • För andra barnet är avgiftstaket 493 kronor i månaden
  • För tredje barnet är avgiftstaket 493 kronor i månaden

Säga upp fritidshemsplatsplats

Uppsägning av plats görs enklast via e-tjänst eller skriftligt via kontakt med samordnare för fritidshem senast 30 dagar före den dag då barnet ska sluta. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Säg upp fritidshemsplats via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till samordnare för fritidshem

Senast ändrad: 2020-09-18 09.21

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för fritidshem

g q n C