Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar om plats på fritidshem

Vi ar sammanställt svar på vanliga frågor om plats på fritidshem. Titta gärna igenom frågorna och se om du hittar vad du söker. Gör du inte det är du välkommen att kontakta fritidshemmens samordnare.

Hur gör jag för att ansöka om eller säga upp plats på fritidshem?

Du ansöker via vår E-tjänst. Om du har frågor kan du kontakta samordnare för fritidshem.

Ansök om eller säg upp fritidshemsplats via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till samordnare för fritidshem

Hur registrerar jag de tider mitt barn ska vara på fritidshemmet?

Som vårdnadshavare ska du lägga in tiderna då ditt barn ska vara på fritidshemmet/KTS i Tempus.

Läs mer om hur du använder Tempus

Avgift

Vad kostar en plats på fritidshem?

Din avgift räknas ut utifrån:

  • den sammanlagda skattepliktiga inkomsten som ditt hushåll har per månad
  • hur många barn i hushållet som är inskrivna i förskola eller fritidshem.

Avgifter för plats på fritidshem

Måste jag lämna mina inkomstuppgifter?

Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst inom en månad. Anmälan lämnas via e-tjänst för förskola och fritidshem eller skriftligt till Förskoleförvaltningen.

Hur betalas avgiften?

Fakturan för innevarande månad skickas ut omkring den 20:e varje månad. Om du hellre vill ha E-faktura ansöker du via din bank. Om du vill ha autogiro kan du ladda ned ansökningsblankett: Anmäl autogiro

Måste jag betala när barnet är ledigt, till exempel på sommaren?

Ja, avgiften betalas 12 månader om året.

Jag har blivit sammanboende och personen är inte barnets förälder, måste jag anmäla ändrad inkomst?

Ja, det är vårdnadshavares skyldighet att göra det. Det görs enklast via vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst under året, oavsett om barnen är gemensamma.

Vi har separerat och barnet bor växelvis hos vardera föräldern. Hur blir det med vår avgift?

Vid gemensam vårdnad, och om ni båda har behov av omsorg har ni varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i era respektive hushåll. Om en förälder inte längre har behov av plats kan avgiften bli högre för den förälder som har kvar sin plats, dock aldrig mer än maxtaxan.

Vistelsetid

Jag har blivit beviljad havandeskapspenning. Har jag rätt att lämna mitt barn på fritids?

Barn har inte rätt till fritidshem vid havandeskapspenning eller föräldraledighet. Uppsägningstid om 30 dagar gäller. Du kan inte använda platsen under uppsägningstiden om du tar ut havandeskapspenning eller är föräldraledig. Du säger upp fritidshemsplatsen via vår e-tjänst.

Säg upp fritidshemsplats via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till samordnare för fritidshem

Får man lämna sitt barn på fritids när någon i familjen har semester eller är ledig?

Nej, semester och ledighet berättigar inte till fritidshem.

Jag har blivit arbetslös. Har jag rätt att lämna mitt barn på fritids?

Nej. Uppsägningstid om 30 dagar gäller. Du kan inte använda platsen under uppsägningstiden om du har blivit arbetslös.

Jag arbetar kvällar och nätter. Hur mycket får jag lämna mitt barn på fritidshemmet?

Det är förälderns behov som styr. Schema skrivs i samråd med personal eller rektor.

Jag är sjukskriven. Får jag lämna mitt barn på fritids och i så fall hur många timmar?

Det är förälderns behov som styr. Schema skrivs i samråd med personal eller rektor.

Jag är hemma och vårdar mitt sjuka barn och undrar om jag får lämna mitt andra barn på fritids?

Ja, du får lämna det friska barnet enligt ordinarie schema. Vid särskilda omständigheter som sjukhusvistelse eller liknande får du lämna efter behov.

Jag är studerande och undrar hur många timmar jag får lämna mitt barn på fritids?

Du får lämna ditt barn den tid som krävs för din studietid samt restid.

Jag ska gå på friskvård före eller direkt efter arbetet, får jag lämna mitt barn på fritids?

Nej, endast om friskvården ingår i arbetstiden.

Jag arbetar på ett bemanningsföretag. Hur mycket får jag lämna mitt barn på fritids?

Du får lämna ditt barn de tider som du arbetar.

Får man ha placering på två fritidshem i Borås Stad?

Nej. Undantaget är om du har behov av en dygnet runt-placering.

Uppsägning och frånvaro

Mitt barn kommer att vara frånvarande en längre tid, får jag behålla platsen?

Platsen får behållas vid högst tre månaders frånvaro, detta anmäls till samordnare för fritidshem.

Kontaktuppgifter till samordnare för fritidshem

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar om plats på fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender