Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny grundskola, Fredriksborgskolan

Fredriksborgskolan öppnar till höstterminen 2024.

Skolan byggs för att ta emot;

  • 3 paralleller i årskurs F-6,
  • 4 paralleller i årskurs 7-9 (dessa startar inte hösten 2024 utan senare)
  • 50 elever i särskild undervisningsgrupp Kommunikationsklass årskurs 1-9
  • 50 elever i anpassad grundskola årskurs 1-9.

Fredriksborgskolan årskurs F-9 är utformad i 10 olika hemområden/hemvister, en per årskurs. En hemvist innehåller klassrum, grupprum och arbetstorg/fritidshem, lärararbetsplatser samt kapprum. Den lilla skolan i den stora skolan.

Det finns tre hemvister för kommunikationsklass samt tre hemvister för anpassad grundskola.

Trygghet, flexibilitet, tillgänglighet och samarbete är de ledord som ligger till grund för skolans utformning. En skola för alla!

Skolan har en huvudentré centralt i skolbyggnaden mot Gässlösavägen där man möts av en reception. Det finns ytterligare sex entréer där elever går in till sina hemvister.

I nära anslutning till huvudentrén och receptionen finns skolans administration, ledning och elevhälsa.

Skolan har ett eget tillagningskök och en restaurang utformad för att skapa en lugn och trivsam måltidsmiljö.

Gemensamma ytor i skolan

Det finns fyra slöjdsalar, två anpassade för textilslöjd samt två för trä- och metallslöjd och en bildsal med tillhörande ateljé.

En musiksal med tillhörande musikförråd och två övningsrum. Skolan utrustas även med en sal som kallas blackbox med tillhörande scen och vikvägg. Här ska elever både kunna musicera, dansa och ha drama samt arbeta teoretiskt.

Biblioteket ligger centralt på plan två.

I den delen där åk 7-9 har sin undervisning så finns det NO- och tekniksalar.

Skolan har en fullstor idrottshall som är delbar med avskiljningsväggar. Även en mindre hall finns för de yngre eleverna samt för anpassad grundskolas behov. Det finns åtta omklädningsrum till elever.

Skolgården

Skolgården är utformad att passa alla elevgrupper utifrån behov och ålder.

Olika typer av lekutrustning finns. Det finns flera planer i olika storlekar för bollsport och andra aktiviteter som även används i idrottsundervisningen. Anpassad grundskola har en egen mindre gård i anslutning till deras entré.

Parkering och yta för hämtning/lämning finns på flera ställen vid skolan och idrottshallen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ny grundskola, Fredriksborgskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender